Nahrávanie cez USB - OPENSAT S Line

 

Povolenie funkcie nahrávania v prijímači:

 

1.      Stlačte tlačidlo „Menu“

2.      Zvoľte „Systémové nastavenia“

3.      Zvoľte „HDD info 

4.      Zvoľte uda

5.      Stlačte červené tlačidlo (Format FAT) – vymaže sa celý obsah pripojeného USB zariadenia

6.      Stlačte „OK“  (Vymaž)

7.      Stlačte žlté tlačidlo „Disk Setup

8.      Pri položke Recordingzmeňte stav naZap

9.      Stlačte „OK“ pre uloženie

10.  Stlačte tlačidlo „EXIT“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1) Spustenie nahrávania jedného programu:

 

1)      Zvoľte požadovaný program (napr. TV Markíza)

2)      Na DO stlačte tlačidlo „nahrávanie“

3)      Pre sledovanie iného programu (z rovnakého TP, napr. TV JOJ) stlačte tlačidlo „OK“

4)      Zvoľte iný program

 

Spustenie nahrávania ďalšieho programu (z rovnakého TP):

 

5)      na DO stlačte tlačidlo „nahrávanie“

Od tohto momentu už nie je možné sledovať žiadny iný program, okrem programov, ktoré sa nahrávajú.

 

 

2) Ukončenie nahrávania

 

1)     Stlačte tlačidlo STOP“

2)     V prípade, že nahrávate dva programy súčasne, zvoľte program, ktorého nahrávanie chcete ukončiť stlačením tlačidla „OK“

3)     Potvrďte ukončenie nahrávania zvoleného programu stlačením tlačidla „EXIT“